Elevorganisasjonen ANDES hindrer tvangsrekruttering til militæret i Colombia
SE VIDEO: Deisy Aparicio holder kurs for elever på Nuevo America skolen i hovedstaden Bogota. ANDES jobber for å få en lov om rett til siviltjeneste istedet for militærtjeneste, og for at utdanning skal få en viktig plass i fredsavtalen mellom regjeringen og FARC. Foto: Marte Lid

Elevorganisasjon hindrer tvangsrekruttering til væpnede grupper

Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og deres lokale partner har bidratt til å stanse tvangsrekruttering til hæren og militære grupper.

Resultater: Elever hindrer tvangsrekruttering til hær og gerilja

Den colombianske elevorganisasjonen ANDES (Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria) har dokumentert, anmeldt og hindret tvangsrekruttering av ungdom fra skoler til gerilja og hæren i Colombia.

Elever som har gjennomført kurs med ANDES og som bærer ID-kort for militærnektere har i flere tilfeller hindret at hæren og militære grupper har rekruttert elever ulovlig.

Hvor mye

Norad har støttet SAIHs arbeid i Colombia med totalt 514.566 kroner i perioden 2013-2015.

Menneskerettighetskomiteer bestående av ANDES-medlemmer har fått videregående skoler til å lage retningslinjer for bevisstgjøring om retten til militærnekting og forbud mot at skoleledelsen overrekker elevlister til hæren.

På internasjonalt nivå, og parallelt med arbeidet i Colombia, ble Retningslinjene for beskyttelse av skoler og universiteter fra militært bruk i væpnet konflikt ferdigstilt i desember 2014.

Norge var vertskap for en konferanse i 2015 hvor land kunne slutte seg til Trygg-skole erklæringen for å følge opp retningslinjene.

Norske og argentinske myndigheter har vært pådrivere i arbeidet med retningslinjene, mens SAIH og andre sivilsamfunnsorganisasjoner har vært viktige støttespillere både nasjonalt og internasjonalt. 

Hvorfor: Skoler og universiteter blir militærbaser

Rekruttering av barn under 18 år er forbudt ifølge internasjonal lov. Rekruttering av barn under 15 år er ansett som en krigsforbrytelse ifølge den internasjonale krigsforbryterdomstolen.

Likevel rapporterte FNs rapportør for barn i væpnet konflikt om 289 tvangsrekrutteringer i Colombia i 2015. Alle væpnede grupper i konflikten har rekruttert barn, de fleste mellom 15 og 18 år.

De væpnede gruppene inkluderer gerilja, nasjonale sikkerhetsstyrker og paramilitære grupper.

I 2015 ble elleve skoler i Colombia ødelagt av kryssild eller eksplosiver.

I mange land med væpnet konflikt er skolene og universitetene blitt en del av slagmarken, og de brukes som militærbaser og arsenaler.

Dette gjør lærestedene til militære mål som utsetter lærere, elever og infrastruktur for fare.

De militæres tilstedeværelse på skolene gir dårligere tilgang på skolemateriell og fører til større fravær og frafall blant elevene.

Angrepene på skoler og universiteter i Colombia og i andre land viser at det er behov for enkle og lettfattelige retningslinjer som kan brukes av partene i væpnede konflikter. 

Hva: Dokumentasjon av overgrep og opplæring om rett til militærnekt

ANDES jobber særlig for at skolene skal være en arena for læring og ikke for militær rekruttering. ANDES har medlemmer og aktivister på flere videregående skoler i landet.

ANDES har gjennomført en kampanje mot militarisering av ungdom og om retten til å nekte militærtjeneste. De har trykt opp og delt ut håndbøker om utdanning for fred og laget ID-kort for militærnektere.

I 2014 opprettet ANDES menneskerettighetskomiteer ved 18 ulike lærersteder. Komiteene underviser elevene om retten til militærnekting, og de dokumenterer og følger opp tilfeller av ulovlig rekruttering til hæren.

I 2015 deltok 372 elever på kurs i regi av menneskerettighetskomiteene. Flere forsøk på ulovlige raid der militæret forsøker å rekruttere ungdom inn i militærtjeneste, er blitt dokumentert i perioden 2013-2014 og anmeldt til politiet.

ANDES er en av ungdomsorganisasjonene som er representert i Det nasjonale fredsrådet i Colombia. Dette gir ungdom en aktiv og rådgivende stemme inn i utviklingen av politikk og lovverk om militærtjeneste, avmilitarisering og retten til utdanning.

ANDES har fått til en avtale med myndighetene i Bogotá om at de skal forby militæret å gå inn i skolene og gjennomføre rekrutteringsraid, men rekruttering forekommer fortsatt både i Bogotá og andre steder i landet.

I kjølvannet av fredsavtalen mellom colombianske myndigheter og FARC-geriljaen i august 2016, fortsetter SAIH og ANDES sitt arbeid med kapasitetsutvikling og påvirkning.

Det gjenstår å se i hvilken grad de internasjonale retningslinjene vil bidra til å hindre fortsatt rekruttering av barn og unge i Colombia.

Publisert 21.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016

Kilder