Norads korrupsjonsjegernettverk er samlet i Oslo for å dele erfaringer
Møt korrupsjonsjegerne
Møt korrupsjonsjegerne i Norads internasjonale korrupsjonsjegernettverk og hør hvordan de bekjemper korrupsjon i sine hjemland.

Korrupsjonsjegernettverk

Norad leder et nettverk av korrupsjonsjegere fra et titalls land. Korrupsjon er en trussel mot utvikling, og kamp mot korrupsjon er derfor en kamp mot fattigdom.

Nettverket ble etablert i 2005 av tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen og Eva Joly. Ideen for etableringen av nettverket kom i forbindelse med at FN-konvensjonen mot korrupsjon ble forhandlet frem som et aktivt tiltak for å bekjempe og sette søkelys på storskala-korrupsjon.

Utveksle erfaringer og kunnskap

Medlemmene av nettverket kommer i all hovedsak fra etterforsknings- og påtalemyndigheter og antikorrupsjonsbyråer.

Nettverket møtes regelmessig for å utveksle erfaringer, kunnskaper og synspunkter på viktige områder i kampen mot korrupsjon. Spesielle tema er forebyggende arbeid, samarbeid over landegrenser og rettsanmodninger, hvitvasking av stjålne midler, politisk korrupsjon, kapitalflukt og tilbakeføring av stjålne midler, etterforskningsteknikk og samarbeid med andre aktører.

Stor geografisk utstrekning

Deltakerne i nettverket kommer fra Tanzania, Sør-Afrika, Malawi, Nigeria, Namibia, Sao Tome e Principe, Liberia, Costa Rica, Brasil, USA, Tyskland, Sveits, Italia, Norge, EU/Frankrike.

Deltakerne inviteres til nettverket av Norad og dette gjøres uten noen form for godkjenning fra andre myndigheter. Nettverket er etablert for at det skal fungere for de som deltar.

U4 anti-korrupsjonsressurssenter deltar på møtene og bidrar til å spre kunnskapen til deltakerne gjennom å lage temasider med aktuelle tema. Nettverket har også hatt nytten av å ha noen av UNODCs regionale rådgivere tilstede på møtene.

Det inviteres også andre til møtene beroende på hva som er på agendaen og det kan være undersøkende journalister, representanter for frivillige organisasjoner, skattemyndigheter og akademia.

Konfidensielle møter

Møtene til nettverket er lukket og for å sikre full konfidensialitet om møteaktiviteten følger møtene Chatham House Rule.

Regelen sier at når et møte eller deler av dette, følger Chatham House Rule, står deltakerne fritt til å bruke den informasjonen de mottar, men verken identiteten eller tilknytning til talerne, og øvrige andre deltakere, kan avsløres.

Møtet holdes to ganger i året og det er også kontakt mellom deltakerne mellom møtene når det er behov.

Flere av deltakerne har opplevd psykisk press, trusler og politisk innblanding i forbindelse med etterforskning og påtale, og opplever at nettverket fungerer som en moralsk støtte for de deltakere som kommer i slike situasjoner.

Publisert 25.10.2011
Sist oppdatert 14.08.2018