Paktens ungdom

I tre dager har Musah Lumumba, Cecilia Garcia og Stacy Cram deltatt på workshop på Norad for å gjøre ungdommens rettighetskamp til en del av FNs nye bærekraftsmål. Det skal de gjøre med kampanjen «Sex happens».

De tre er fra hver sin verdensdel, og har bakgrunn i tre ulike organisasjoner, som alle jobber for ungdommers rettigheter. Sentralt står rettigheter knyttet til seksuell og reproduktiv helse, ofte forkortet SRHR. 

Representantene har møttes i Oslo for å lage kampanjen som skal sette arbeidet for ungdommer på dagsorden

Les mer: Lager global ungdomskampanje i Oslo

Nytt samarbeid

Organisasjonene til Lumumba og Garcia er to av 25 ungdomsorganisasjoner knyttet sammen under paraplyen The Pact. The Pact jobber for ungdom og SRHR, og får støtte av organisasjoner som Restless Development, International Women’s Health Coalition og UNAIDS.

- Vi trenger slike samarbeid for å se at vi er en del av en helhet, selv om vi har våre egne interesseområder. Vi er under den samme paraplyen, sier Garcia.

Hun representerer organisasjonen Espolea i Mexico City, som jobber med de største problemene til ungdom i Mexico; narkotika, manglende likestilling og reproduktiv helse. Lumumba kommer fra organisasjonen Y+ som kjemper for rettighetene til unge med hiv og aids over hele verden.

- I mange år har myndigheter i mange land bare vært opptatt av å redusere spredningen av hiv, ikke av behandlingen av hivpositive. Har man hiv i dag blir man bare sett på som en smittekilde, ikke et menneske med rett til å få den best mulige behandlingen og et best mulig liv, sier han.

Stacy Cram fra Restless Development er en av initiativtakerne av workshopen. En av hovedsakene til organisasjonen er å påvirke verdens statsledere til å integrere ungdomsspørsmål i alle de nye bærekraftsmålene, slik man ser for seg med for eksempel klimaspørsmål.

Interessefellesskap

Med regionale og lokale utfordringer som utgangspunkt, er det mange av organisasjonene som har ulike hjertesaker.,Alle kan komme med i en slik kampanje. I denne prosessen har alle måttet gi og ta, og bygge videre på det som forener dem, heller enn det som skiller dem fra hverandre, forteller de tre.

Nå har de blitt enige om temaet for kampanjen, som skal vare til FNs generalforsamling i september hvor verdens statsledere møtes. Det er oppsummert i to setninger: «Comprehensive sex education», og «youth friendly services», på norsk «omfattende seksualundervisning og ungdomssrettede tjenester». Detaljene og virkemidlene er i ferd med å meisles ut, og kampanjen har fått navnet «Sex happens».

- Hvis man har kunnskap, er sjansen større for at man oppsøker hjelpen man trenger, enten det er hjelp for å få rettighetene man har krav på, eller prevensjon og helsehjelp. Da må vi også sørge for at tjenestene som er der for de unge er tilpasset deres behov, sier Cram.

-Vi må vise hvor viktig dette er, og sørge for at det ikke blir et punkt man kan forhandle bort, når ledere med ulike interesser møtes på FNs generalforsamling, sier de.

Bare begynnelsen

-Dette er ikke bare en ni måneders kampanje. Selv om vi oppnår det vi vil i FN, noe som er vanskelig nok, må det likevel følges opp. Det er viktig at ungdommene som blir påvirket av dette er involvert, og kan holde myndighetene ansvarlige hvis de ikke følger opp sine egne løfter i den praktiske politikken, sier Lumumba.

Publisert 30.01.2015
Sist oppdatert 10.03.2015