Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning

Økt tilgang på økonomiske ressurser gjennom bistand er viktig, men det er ikke nok. En vellykket samfunnsutvikling er en komplisert prosess som handler om å bygge systemer som fungerer. Dette krever et nøye samspill mellom alle områder i samfunnet.

Følgende sider gir introduksjon om og resultater innenfor blant annet makroøkonomi og fattigdomsreduksjon, om budsjettstøtte, offentlig finansforvaltning og statistikk for utvikling.