Group of Syrian children living in play the EduApp4Syria game Antura
I løpet av spillene testet blant syriske flyktningbarn i Norge og Jordan. Her blir de ferdige versjonene av spillene testet i Amman i begynnelsen av mars 2017.
Foto: Marit Hverven/Norad

EduApp4Syria

EduApp4Syria er et innovasjonsprosjekt rettet mot å utvikle mobilbaserte læringsapplikasjoner for syriske barn.
Al-Sheikh siblings play the EduApp4Syria game Antura
De er lærevillige, men går ikke på skole
Denne familien flyktet fra Syria da den eldste søsteren skulle begynne på skolen. Nå er hun ti år og kan verken lese eller skrive. Ei heller småsøsknene hennes går på skole.

Anslagsvis 2,25 millioner syriske barn har mistet muligheten til skolegang på grunn av konflikt. Mange syriske barn som går på skolen sliter i tillegg med å lære grunnleggende ferdigheter, fordi de har levd under stress over lang tid, eller fordi de undervises på et språk de ikke behersker.

Norge har derfor tatt initiativ til å få utviklet to applikasjoner for smarttelefon som kan hjelpe syriske barn å lære å lese og bedre deres psykososiale velvære.

Appene ble utviklet gjennom en internasjonal innovasjonskonkurranse i samarbeid med Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), partnerskapet All Children Reading: A Grand Challenge for Development, mobiloperatøren Orange og Utdanning i krise-nettverket INEE.

De to vinnerspillene er gratis å laste ned, og har ingen reklame. Klikk på lenkene for å laste ned:

Begge spillene har åpen lisensiering og koden er delt på github.

Det gjennomføres en følgeevaluering som ser på effektene spillene har på læring og psykososial velvære. 900 syriske barn i Jordan deltar i evalueringen, som er finansiert og organisert av All Children Reading: a Grand Challenge for Development. Evalueringen ble publisert i mars 2018: Norskfinansierte mobilspill kan lære syriske barn å lese

Du finner mer informasjon på norad.no/eduapp4syria (engelsk)