Bedriftsstøtte for næringsutvikling

Ordningen “Bedriftsstøtte for næringsutvikling” har som formål å bidra til arbeidsplasser i prioriterte utviklingsland gjennom levedyktige bedriftsetableringer og bedriftsutvidelser.

Norad forvalter tilskuddsordningen som gir støtte til bedrifter som kan dokumentere vilje og evne til å skape arbeidsplasser i utviklingsland gjennom bærekraftige investeringer.

Om støtteordningen

Tilskudd gis for å redusere risiko i forkant av en investeringsbeslutning. Dette inkluderer støtte til forundersøkelser, partnersøk, prøveproduksjon, opplæring av lokalt ansatte, styrking av lokale leverandører og lokale infrastrukturinvesteringer.

Bakgrunn

I juni 2015 lanserte den norske regjeringen stortingsmeldingen «Sammen om jobben» som beskriver hvordan Norge skal trappe opp innsatsen for næringsutvikling i utviklingsland og etablering av nye former for offentlig/privat samarbeid.

Denne søknadsbaserte tilskuddsordningen har til hensikt å støtte næringsutvikling i utvalgte land, og er en direkte oppfølging av stortingsmeldingen.

Tilskuddsordningen er ubundet, og skal tilby fleksibel støtte for å redusere kommersiell risiko for investorer og dermed bidra til flere levedyktige etableringer og bedriftsutvidelser i utviklingsland.

Frist oktober 2020: Utlysning for bedriftsstøtte for næringsutvikling

Søknadsfrist er forlenget til 8. oktober 2020 kl. 13.00

Webinarer for potensielle søkere

Torsdag 3. september 2020 inviterer Norad, Innovsjon Norge, Naba og  Norwegian Energy Partners til webinarer for potensielle søkere på bedriftsstøtteordningen Enterprise Development for Jobs. 

Begge webinarene avholdes i Zoom og er gratis. For mer informasjon om program og påmelding, besøk lenkene under: 

Kl. 10.00-11.00:  Webinar for potensielle søkere: Bedriftsstøtte for næringsutvikling

Kl. 12.00-13.20: Webinar for potensielle søkere: Bedriftsstøtte for næringsutvikling - fornybar energi

Publisert 08.09.2016
Sist oppdatert 08.07.2020