Ordning for rammevilkår for næringsutvikling, inkludert strategiske partnerskap

Tilskuddordningen skal stimulere til bedre vilkår for privat sektor i utviklingsland, herunder strategiske partnerskap med bedrifter og ikke-kommersielle aktører.

Ordningen er i hovedsak rettet mot oppbygging og styrking av institusjoner og næringslivsaktører i utviklingsland hvor norske og internasjonale organisasjoner kan bidra med faglig rådgiving og/eller kapasitetsbygging.

I denne ordningen er det særlig interessant med prosjekter hvor næringsliv og sivilt samfunn i strategisk partnerskap, søker å løse spesifikke flaskehalser i verdikjeder i utviklingsland.

Frist august 2020: Utlysning konseptnotater for strategiske partnerskap

Norad lanserer ny utlysning av konseptnotater under denne tilskuddsordningen april 2020. 

Utlysningen fokuserer spesielt på prosjekter for strategiske partnerskap med private bedrifter og ikke-kommersielle organisasjoner, som adresserer styrking av rammebetingelsene for verdikjeder i utviklingsland.

Utlysning gjelder utvalgte land og sektorer.

Søknadsfrist: 14. august 2020 kl. 13.00.

Publisert 26.06.2013
Sist oppdatert 09.04.2020