Samarbeid om rammevilkår for næringsutvikling i Sør

Tilskuddordningen skal stimulere til bedre vilkår for privat sektor i utviklingsland.

Ordningen er i hovedsak rettet mot oppbygging og styrking av institusjoner og næringslivsaktører i utviklingsland hvor norske og internasjonale organisasjoner kan bidra med faglig rådgiving og/eller kapasitetsbygging.

I denne ordningen er det særlig interessant med prosjekter hvor næringsliv og sivilt samfunn i strategisk partnerskap, søker å løse spesifikke flaskehalser i verdikjeder i utviklingsland.

Frist mai 2018: Utlysning konseptnotater

Norad lanserer ny utlysning av konseptnotater under denne tilskuddsordningen. Utlysningen fokuserer spesielt på prosjekter for strategiske partnerskap med private bedrifter og ikke-kommersielle organisasjoner, som adresserer styrking av rammebetingelsene for verdikjeder i utviklingsland. Utlysning gjelder utvalgte land og sektorer.

Søknadsfrist: 25. mai 2018 - kl. 12 CET

Publisert 26.06.2013
Sist oppdatert 26.01.2018