Tilskudd til internasjonale organisasjoner

Støtte gis til globalt og regionalt arbeid i regi av internasjonale organisasjoner og nettverk som bidrar til å nå overordnede mål innen norsk utviklingspolitikk, inkludert kvinner og likestilling. Denne støtten skal gis til organisasjoner og nettverk som utfyller andre norske bistandsaktører.

Informasjon for 2019

Det blir ingen åpen søknadsrunde for støtte til internasjonale organisasjoner i 2019.

Derimot har Norad invitert noen få utvalgte organisasjoner til å søke om støtte via denne tilskuddsordningen. Disse organisasjonene kan søke om støtte for en fireårsperiode fra 2019. Organisasjonene som er invitert, opererer innenfor områder som har høy politisk prioritet i Norge.

Les mer om denne tilskuddsordningen på våre engelske tilskuddssider:

Publisert 19.10.2011
Sist oppdatert 27.08.2019