RAM: Metode for vurdering av søknader

RAM (Resource Allocation Model) er et system for søknadsbehandling i Norad.

RAM for søknadsrunden 2020

Norad har laget en oppdatert versjon av RAM for søknadsrunden 2020.

De syv RAM-standardene som vurderes omhandler søker og eventuelle samarbeidspartnere, oppnådde resultater, tiltakets relevans, resultatstyring, risiko og tverrgående hensyn, bærekraft og lokalt eierskap, samt budsjett. 

Se versjon i sin helhet her:

Publisert 25.08.2015
Sist oppdatert 07.06.2019