Styrker satsing innen hav, fisk og landbruk

Norad samler mer norsk ekspertise til å bruke i bistandsarbeidet. Nye avtaler med Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet vil gi lavinntektsland tilgang på etterspurt norsk kunnskap.

- Tettere samarbeid med begge disse instituttene er et veldig verdifullt «innskudd» i Kunnskapsbanken. Disse nye rammeavtalene sikrer Norad tilgang til viktig kapasitet og ressurser på et bredt spekter av fagfelt i utviklingssamarbeidet, sier Norads direktør Bård Vegar Solhjell.

Begge instituttene besitter avansert kompetanse og praktisk erfaring. Siden 2019 har de, sammen med Fiskeridirektoratet, samarbeidet om å styrke Ghanas forvaltning av egne fiskeriressurser gjennom bistandsprogrammet Fisk for utvikling. Gjennom kunnskapsutveksling er målet å skape flere arbeidsplasser, forbedre matsikkerheten og øke landets inntekter på en bærekraftig måte.

De nye rammeavtalene sikrer at enda flere land får tilgang på den samme kunnskapen og gjør det enklere å bruke instituttenes kunnskap til både større og mindre oppdrag. Samarbeidet blir koordinert og samlet av Kunnskapsbanken i Norad.

Forvaltning av hav er viktigere enn noen gang

Havforskningsinstituttet jobber allerede med flere institusjoner rundt om i verden og drifter Norads forskningsskip «Dr. Fridtjof Nansen» gjennom en egen avtale (se video nederst i saken). Ved å styrke samarbeidet med Norad, øker de satsningen på bistandsarbeid.

- Vi ser at havforskning og -forvaltning aldri har vært viktigere enn det er nå. Landene må ha kunnskap om sine egne ressurser for å kunne gjøre kloke beslutninger med tanke på både egen industri og internasjonalt fiskeri. Da er et slikt samarbeid viktig, sier Sissel Rogne, direktør i Havforskningsinstituttet (HI).

HIs erfaring og kunnskap vil være spesielt nyttig for utviklingsprogrammer som Fisk for utvikling og Hav for utvikling.

Dyrehelse og bærekraftige matsystemer

Regjerningen presenterte i fjor en handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Kunnskapsbanken i Norad bruker handlingsplanen som utgangspunkt for et nytt program som er under etablering. Landbruk for utvikling skal ha fokus på blant annet småskala matprodusenter innen jordbruk og husdyrhold. Veterinærinstituttet kan være en viktig partner i programmet.

–Veterinærinstituttet har et langt og godt samarbeid med Norad. Fisk for utvikling er et godt eksempel på at vår kunnskap innen fiskehelse og velferd har spilt inn i programmet. Regjerningen har i sin plan for utvikling av bærekraftige matsystemer, identifisert tidlig at sykdom hos dyr og fisk utgjør en stor risiko for matproduksjon og økonomier i mange utviklingsland. Landbruk for utvikling kan derfor bli et viktig program hos Norad. Vi ser fram til å bidra på flere områder framover, sier Gaute Lenvik, administrerende direktør på Veterinærinstituttet.

Forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen
I 2017 ble forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen, det tredje i rekken, overlevert Norad. Skipet er bygget for bistandsprosjekter, og driftes av Havforskningsinstituttet gjennom en egen avtale.
Publisert 21.04.2020
Sist oppdatert 21.04.2020