Evalueringsavdelingens årsrapport 2017/2018: Forutsetninger for at evalueringer får betydning

Om publikasjonen

 • Utgitt: juni 2018
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Evalueringsavdelingen i Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 52
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-061-3
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

I Evalueringsavdelingens årsrapport presenteres hovedpunktene fra evalueringene og studiene som er lagt frem de siste tolv månedene, fra mai 2017 til mai 2018. I denne perioden er det gjennomført seks tematiske evalueringsrapporter, ni evalueringsbaserte synteserapporter om Norges partnerland, en synteserapport om klima- og skoginiativet og en studie om bilaterale skatteavtaler.

I tillegg til oppsummeringer av rapportene, inkluderer årsrapporten en overordnet refleksjon med utgangspunkt i evalueringsarbeidet gjennom året. Årets fokus er på forutsetninger for at evalueringer får betydning. Tre sentrale forutsetninger er identifisert:

 • Forståelse av hva som kjennetegner god evalueringsvirksomhet
 • Forståelse av den sammenhengen evalueringene foregår innenfor
 • Mulighetene knyttet til evalueringsvirksomheten fremover
Publisert 03.06.2018
Sist oppdatert 05.06.2018