Seksjon for menneskerettigheter

Seksjonen har ansvar for oppfølging og gjennomføring av regjeringens prioriterte innsats på menneskerettigheter.