Seksjon for kunnskapsprogrammer

Seksjonens favner tre fagområder som er under utvikling og oppbygging: Fisk for utvikling (Ffu), skattesystemer og statistikkutvikling.

Seksjonen gjennomfører analyser og gir faglige råd om skatt for utvikling og Norges arbeid med å utvikle nasjonale statistikkbyråer i utviklingsland. Innenfor Ffu jobber seksjonen med fiskeriforvaltning inkludert UUU (ulovlig, urapportert og uregulert) fiske; forskning og utdanning inkludert Nansen-programmet, samt akvakultur og næringsutvikling.

Ansatte