Seksjon for kunnskapsprogrammer

Seksjonens favner tre fagområder som er under utvikling og oppbygging: Fisk for utvikling (Ffu), skattesystemer og statistikkutvikling.