Det er grunnleggende i et demokrati at befolkningen fritt skal kunne velge dem som gir lover og styrer landet. I gjennomsnitt er norskstøttede UNDP engasjert i støtte til et valg et sted i verden annenhver uke.
Foto: Ken Opprann

Norads fem hovedoppgaver

Vår oppgave er å sikre at norske bistandspenger blir brukt best mulig, og å rapportere om hva som virker og ikke virker.

Norads fem hovedoppgaver i utviklingssamarbeidet er:

1. Bistandsfaglig rådgiving

Norad gir utviklings- og bistandsfaglige råd til Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet og utensriksstasjonene.

2. Kvalitetssikring og kontroll

Norad arbeider for kvalitet i norsk bistand ved å kontrollere og bistå de som forvalter norske bistandsmidler.

3. Tilskuddsordninger

I 2016 bidro Norge med 36,6 milliarder kroner til utviklingssamarbeid. Norad forvaltet rundt 4,7 milliarder av de norske bistandspengene. Det tilsvarer 12 prosent. Mer om våre tilskuddsordninger.

4. Kommunikasjon

Hva er resultatene av norsk bistand? Hvor går pengene? Nytter det? Norad skal kommunisere om norsk bistand.

5. Evalueringer

Norad planlegger og bestiller uavhengige evalueringer av norsk bistand.

Publisert 18.02.2015
Sist oppdatert 07.06.2017