Tildeling til informasjonsformål 2017

Her er oversikten over ferdigbehandlede søknader over kap.post 160.70 Støtte til informasjonsformål.

Organisasjonene vises i alfabetisk rekkefølge. Beløpene under viser planlagte tildelinger i 2017.

Endringer gjennom året vil kunne forekomme. Det tas forbehold om eventuelle feil.

Flere organisasjoner får også tilskudd til særlig prioriterte tematiske satsinger. 

Organisasjoner som har fått tilbud om ny avtale

Alle beløp er oppgitt i norske kroner.

Afghanistankomiteen
Avtalebeløp 2016: 600 000
Avtalebeløp 2017: 700 000
Avtalelengde: 3 år

Attac
Avtalebeløp 2016: 700 000
Avtalebeløp 2017: 1 300 000
Avtalelengde: 3 år

Care Norge
Avtalebeløp 2016: 600 000
Avtalebeløp 2017: 500 000
Avtalelengde: 3 år

Caritas Norge
Avtalebeløp 2016: 0
Avtalebeløp 2017: 1 000 000
Avtalelengde: 3 år

Changemaker
Avtalebeløp 2016: 1 800 000
Avtalebeløp 2017: 1 900 000
Avtalelengde: 3 år

Fellesrådet for Afrika
Avtalebeløp 2016: 2 000 000
Avtalebeløp 2017: 2 000 000
Avtalelengde: 3 år

Fellesutvalget for Palestina
Avtalebeløp 2016: 550 000
Avtalebeløp 2017: 500 000
Avtalelengde: 3 år

FIVAS
Avtalebeløp 2016: 1 500 000
Avtalebeløp 2017: 1 500 000
Avtalelengde: 1 år

FOKUS
Avtalebeløp 2016: 1 400 000
Avtalebeløp 2017: 1 300 000
Avtalelengde: 3 år

Forum for utvikling og miljø (ForUM)
Avtalebeløp 2016: 0
Avtalebeløp 2017: 2 000 000
Avtalelengde: 3 år

Framtiden i våre hender (FIVH)
Avtalebeløp 2016: 3 000 000
Avtalebeløp 2017: 3 700 000
Avtalelengde: 3 år

Freethem
Avtalebeløp 2016: -
Avtalebeløp 2017: 300 000
Avtalelengde: 1 år

Global Info - Norges Kristne Råd
Avtalebeløp 2016: 750 000
Avtalebeløp 2017: 700 000
Avtalelengde: 3 år

Global.no
Avtalebeløp 2016: 1 800 000
Avtalebeløp 2017: 1 800 000
Avtalelengde: 1 år

Hei Verden
Avtalebeløp 2016: 700 000
Avtalebeløp 2017: 700 000
Avtalelengde: 3 år

KFUK-KFUM Global
Avtalebeløp 2016: 1 000 000
Avtalebeløp 2017: 1 400 000
Avtalelengde: 3 år

Kirkens Nødhjelp
Avtalebeløp 2016: 2 000 000
Avtalebeløp 2017: 3 200 000
Avtalelengde: 3 år

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Avtalebeløp 2016: 1 130 000
Avtalebeløp 2017: 1 200 000
Avtalelengde: 3 år

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)
Avtalebeløp 2016: 1 400 000
Avtalebeløp 2017: 1 700 000
Avtalelengde: 3 år

LHL Internasjonal
Avtalebeløp 2016: 330 000
Avtalebeløp 2017: 400 000
Avtalelengde: 1 år

Miljøagentene
Avtalebeløp 2016: 650 000
Avtalebeløp 2017: 550 000
Avtalelengde: 3 år

Naturvernforbundet
Avtalebeløp 2016: 800 000
Avtalebeløp 2017: 1 200 000
Avtalelengde: 3 år

Operasjon Dagsverk (OD)
Avtalebeløp 2016: 1 600 000
Avtalebeløp 2017: 1 300 000
Avtalelengde: 3 år

Plan Norge
Avtalebeløp 2016: 900 000
Avtalebeløp 2017: 1 300 000
Avtalelengde: 3 år

Redd Barna
Avtalebeløp 2016: 2 200 000
Avtalebeløp 2017: 2 200 000
Avtalelengde: 3 år

Regnskogfondet
Avtalebeløp 2016: 1 700 000
Avtalebeløp 2017: 2 600 000
Avtalelengde: 3 år

RORG
Avtalebeløp 2016: 1 700 000
Avtalebeløp 2017: 1 700 000
Avtalelengde: 1 år

Røde Kors
Avtalebeløp 2016: 1 900 000
Avtalebeløp 2017: 1 900 000
Avtalelengde: 3 år

SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk
Avtalebeløp 2016: 1 400 000
Avtalebeløp 2017: 1 150 000
Avtalelengde: 3 år

Sex og Politikk
Avtalebeløp 2016: 200 000
Avtalebeløp 2017: 650 000
Avtalelengde: 3 år

Spire*
Avtalebeløp 2016: 0
Avtalebeløp 2017: 1 100 000
Avtalelengde: 3 år
* Spire har tidligere fått midler til informasjons- og politisk påvirkningsarbeid gjennom Utviklingsfondet.

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)
Avtalebeløp 2016: 2 500 000
Avtalebeløp 2017: 3 200 000
Avtalelengde: 3 år

Støttekomiteen for Vest-Sahara (SKVS)
Avtalebeløp 2016: 850 000
Avtalebeløp 2017: 1 270 000
Avtalelengde: 3 år

Tax Justice Network (TJN)
Avtalebeløp 2016: 1 400 000
Avtalebeløp 2017: 1 400 000
Avtalelengde: 1 år

WWF Norge
Avtalebeløp 2016: 540 000
Avtalebeløp 2017: 600 000
Avtalelengde: 1 år

Zero
Avtalebeløp 2016: 750 000
Avtalebeløp 2017: 900 000
Avtalelengde: 3 år

Organisasjonene Den norske Burmakomité, FIAN Norge, Handelskampanjen, Norges Fredslag og Publish What You Pay (PWYP) får midler til utfasing av innsatsen i 2017.

Publisert 29.03.2017
Sist oppdatert 29.03.2017