En landsomfattende undersøkelse gir et bilde av hva nordmenn tenker om bærekraftsmålene frem mot 2030.

Få tror FNs bærekraftsmål nås innen 2030

De 17 målene står øverst på den globale agendaen. Likevel tror kun seks prosent at verden vil nå målene innen 2030, viser en fersk undersøkelse.

I løpet av 15 år skal ekstrem fattigdom utryddes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses. Men nordmenn har liten tro på at dette vil skje, viser en landsomfattende undersøkelse Norstat har utført på vegne av Norad.

  • Kun ni prosent er enige i utsagnet om at verden vil lykkes med å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030. To av tre nordmenn er uenige i utsagnet.
  • Samtidig tror kun seks prosent av de spurte at bærekraftsmålene kan nås innen 2030. 

Selv om et stort flertall har liten tro på at bærekraftsmålene innfris til fristen, mener mange at norsk bistand gir et viktig bidrag for å faktisk nå dem. 54 prosent er enig i at norsk bistand vil ha betydning. 

- Verden har kommet langt de siste tiårene. Før vi nådde årtusenskiftet var fattigdommen i verden halvert på 15 år. Stadig flere barn får gå på skole, stadig flere barn får vaksine og stadig flere kvinner får føde i trygge omgivelser. Erfaringen viser oss at det er mulig å sette store utviklingsmål og nå dem, sier Norads direktør Jon Lomøy.

Grenseløse utfordringer

Ifølge Lomøy er det lett å glemme hvor kort tid det er siden fattigdom og sult også var et tema i vårt eget land.

- De utfordringene fattige land møter i dag, er utfordringer vi må løse sammen. Utfordringer for klima og miljø påvirker oss også. Forurensing av havene er i ferd med å ødelegge livsgrunnlag og matfatet vårt, sier han.

82 prosent av de spurte i Norstat-undersøkelsen mener at Norge har et spesielt ansvar for en sunn sjø og et rent hav.

- Havforsøpling kjenner ikke landegrenser, så vi må også jobbe med andre land for å løse dette. Bistand og samarbeid er nødvendig for å stoppe plasten som fyller opp havene. Norge vil i år bidra med 150 millioner kroner til dette, sier Lomøy.

  • 68 prosent mener plastsøppel i havet er vår tid største miljøtrussel.
  • 92 prosent mener plast er mest ødeleggende for dyr og planteliv i havet.

- Jeg har selv vokst opp ved havet og vet hvor viktig, vakkert og verdifullt det er. Det er vår oppgave å sikre kommende generasjoners mulighet til å kunne leve med, av og ved havet, avslutter Lomøy.

 

Publisert 20.04.2018
Sist oppdatert 20.04.2018